Nutikas peni

Algajate klassi võistlusjuhend print

KOERUSE MITTEAMETLIKUD SÕNAKUULELIKKUSE VÕISTLUSED

ALGAJATE klass

Noorkoerte võistlustest võivad osa võtta kõik noored koerad, kes pole varem ühestki kuulekuskoolituse või sõnakuulelikkuse võistlusest ega eksamist osa võtnud ja kelle vanus ei ole alla 12 elukuud.
Kõikide harjutuste sooritamise ajal võivad koerad olla jalutusrihma otsas.
Võistlus algab võistleja raporteerimisega kohtunikule: "Võistleja nimi + perekonnanimi koos koeraga koera nimi võistluseks valmis". Võistlus lõpeb kohtuniku hinnagu kuulamise ja tänamisega.
Iga harjutus algab põhiasendiga, s.o. koer istub koerajuhi vasaku jala kõrval.
Koera võib premeerida iga harjutuse lõpus ja elemendis number 2 kõrvalkõnni ajal.

HARJUTUSED:
 1. Ligipääsetavuse kontroll ja hammaste näitamine (10 p.)
Koer istub koerajuhi vasaku jala juures ja kohtuniku märguande peale demonstreerib nii koera hambaid kui ka hambumust. Kohtunik peab saama koera katsuda ning käituma koera suhtes rahulikult.
2. Liikumine rihmaga e. kõrvalkäimine (20 p.) - käsklus " Kõrval"   
Liikumine skeemi järgi (liikumisskeem on märgistatud koonustega): sirge pikkus 10-15 sammu, aeglane kõnd ja jooks 5 sammu. Koer liigub koerajuhi vasakul küljel nii, et koera abaluu ja koerajuhi põlv on kohakuti ja rihm ei ole pinges. Käsklus "kõrval" on lubatud anda ainult liikumise alguses ja liikumiskiiruse muutumisel. Koera võib maiusega premeerida iga 5 sammu järel. Motivatsioonieset või maiust võib hoida nähtaval, kuid mitte pidevalt koera nina ees (mitte vedada). Kui koerajuht peatub, peab koer istuma käskluseta. Pöörded on 90 ja 180 kraadi.

3. Istuma jäämine koos eemaldumisega (10 p.) - käsklused "Kõrval", "Istu"
Koer liigub koerajuhi kõrval vähemalt 7 sammu. Koerajuht peatub, annab koerale käskluse "istu", liigub vähemalt 7 sammu edasi, siis pöördub ümber ja läheb koera kõrvale.

4. Lamama jäämine koos eemaldumisega (15 p.) - käsklused "Kõrval", "Lama", "Kõrval" või "Istu",
Koer liigub  koerajuhi kõrval vähemalt 7 sammu. Koerajuht peatub, annab koerale käskluse "lama", liigub vähemalt 7 sammu edasi, siis pöördub ümber, läheb koera kõrvale ning võtab koera põhiasendisse. Koer ei tohi tõusta enne käsklust.

5. Juurdetulek (15 p.) - käsklused "istu" või ”lama”, "siia", "kõrval"
Koerajuht jätab koera istuma, eemaldudes ise vähemalt 10 sammu. Seejärel pöördub ja kutsub koera käsklusega "siia" enda juurde. Koer istub koerajuhi ette või kohe vasaku jala juurde kõrvale põhiasendisse. Kui koer istub koerajuhi ette, siis järgneb käsklusega "Kõrval" kõrvalevõtt vasaku jala juurde põhiasendisse.

6. Püsilamamine 30 sek. (20 p.) - käsklus "Lama", "Koht/Oota"
Koerajuht paneb koera lamama. Eemaldub 10 sammu ja jääb seisma näoga koera poole. Aega arvestatakse hetkest, mil koerajuht on jäänud seisma. Kohtuniku märguande peale läheb koerajuht koera juurde (võib võtta ka põhiasendisse, kuid see pole kohustuslik). Koera püsivust hinnatakse hetkest, kui ta on pandud lamama. Koera võib premeerida ka kohe pärast "lama" käsklust.

7. Üldmulje (10 p.)
Üldmulje all hinnatakse koera töötahet, püsivust, rõõmsameelsust, arvestades muidugi tõuomast temperamenti. Samuti hinnatakse koerajuhi käitumist, koostööd koeraga.

8. Lisapunktid: Max - 5 p.
Koerajuht koos koeraga näitab vabalt valitud trikki.HINDED:

„väga hea“ - 90-100+ punkti
„hea“ - 80-89 punkti
„rahuldav“ - 70-79 punkti
Kommentaarid [0]:


Kommenteeri artiklit:

Nimi
Kommentaar
üks pluss kaks = <- palun kirjuta siia tehte vastus numbrina

 


Creative Commons License Kodulehel olevaid materjale on lubatud kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel tingimusel, et on ära toodud viide allikale.